Menu:

Se facebook for siste nytt
facebook.com Kontakt oss Youtube-Kanal Grasrotinformasjon Betaling med VIPPS
Klubbens æresmedlemer
Klubbens æresmedlemmer


Sensei Peter Edwards. 6. dan - England
Klubben fikk sitt første æresmedlem i mai 2014. Helt siden oppstarten har Peter vært en støttespiller for klubben. Han har vært med oss på turer, bidratt under graderinger og tatt oss under sin vinge ved turer til Guildford.
Da klubben avholdt sin jubileumstreningsleir i mai 2014, stilte Peter opp som instruktør. På jubileumsfeiringen etter treningsleiren ble han utnevnt til Æresmedlem i Tendo Karateklubb Oppsal.

The first honorary member of the club. Inducted in May of 2014, Peter has been a supporter of the club since the beginning. He has joined us for trips, contributed during gradings and he's been a rallying point for us in Guildford.
The club celebrated it's fifth aniversary in May of 2014, and Sensei Peter was the instructor at our anniversary traning. At the celebrations following training, Peter was inducted as an honorary member of Tendo Karateklubb.
Peter Edwards


Geir Vinje
Geir var en av de fire første innstruktørene, og en av de som var med på stiftelsesmøtet til Tendo. Gjennom klubbens seks første år har Geir innehatt verv som kasserer, styremedlem og instruktør. Geir utnevnes til æresmedlem av klubben via årsmøte, for hans innsats gjennom de første årenes drift og klubbygging. Geir var en av de syv medlemmene som var med til Japan for å trene med Sendai Otsuka i 2014.
Geir trakk seg fra klubben i slutten av 2019
Geir Vinje