Menu:

Se facebook for siste nytt
facebook.com Kontakt oss Youtube-Kanal Grasrotinformasjon Betaling med VIPPS
Graderingsinformasjon
Gradering:Gradering i Tendo karateklubb skjer to ganger i året. Tider og priser opplyses nærmere hver gradering.

Graderingsdatoene annonseres i begynneslsen av hvert semester.

Du graderer den dagen du primært trener. Trener du bare mandag, graderer du mandag, osv.

De voksne skal primært gradere onsdag. Kan du ikke den dagen du skal gradere, er det ikke noe problem å bytte dag. Gi oss beskjed!

Er du i tvil om når du skal gradere? Spør en av instruktørene!

På generelt grunnlag er gradering en psykisk og fysisk utfordring for utdøverene.

Graderingen er en seriøs eksamen, i tillegg til den ukentlige utviklingen instruktørene skal se på.


Det hender at enkelte barn (og voksne) dobbeltgraderes. Dette vil si at de får en grad høyere enn den de egentlig graderte til. Det er mange grunner til dette, men reflekteres i innsats på trening, antall treninger, tid fra forrige gradering, kvalitet på selve graderingen med mer.
Det hender også at enkelte utøvere får en utsettelse frem til neste gradering. Dette vil si at utøveren ikke kan gradere på neste gradering. Dette er som oftest fordi man har "tatt igjen" seg selv i karateutviklingen, ikke har trent nok i siste periode, ikke har hatt nok innsats på gradering, ikke gjør en spesielt god graderin eller liknende. - Grunnene er aldri forankret i kun én enkelt ting. Spør en av instruktørene om du lurer på noe rundt dette.
En utsettelse kan faktisk oppheves, om instruktørene ser at det blir arbeidet med årsakene. - Merk: Det gis ALLTID en utsettelse på minst 6 måneder mellom de brune beltene.

Graderingspensumet er fastsatt av Wado academy, og det er et pensum for barn, og et for voksne. Alle utøvere starter på samme nivå, 10. kyu hvitt belte. Det er noen forskjeller i graderinsstrukturen for barn og voksne:

Barnas (opp til cirka 14 år) gradering går etter følgende beltestruktur:

10. Kyu
Hvitt belte

8. Kyu
I Gult belte med 1 stripe
II Gult belte med 2 striper
III Gult belte med 3 striper

7. Kyu
I Oransje belte med 1 stripe
II Oransje belte med 2 striper
III Oransje belte med 3 striper

6. Kyu
I Grønt belte med 1 stripe
II Grønt belte med 2 striper
III Grønt belte med 3 striper

5. Kyu
I Blått belte med 1 stripe
II Blått belte med 2 striper
III Blått belte med 3 striper

4. Kyu
I Lilla belte med 1 stripe
II Lilla belte med 2 striper
III Lilla belte med 3 striper

Voksne:

10. Kyu Hvitt belte
8. Kyu Gult belte
7. Kyu Oransje belte
6. Kyu Grønt belte
5. Kyu Blått belte
4. Kyu Lilla belte
3. Kyu Brunt belte
2. Kyu Brunt belte
1. kyu Brunt belte

1.-10. Dan Sort belte

Felles for begge graderingene er at graderinger til og med Lilla foretas i klubben. Etter dette må man gradere forran et wado-panel på en treningssamling.
Det går heller ingen automatikk i graderinger i Wado-Ryu. Fokuset ligger på kvalitet, fremfor kvantitet. Tiden mellom hver gradering skal brukes til å modnes mot de neste nivåene. Det ligger mye mer i ett nytt belte enn kun teknisk gradering.

Noen trener mer enn andre, blant annet ved å være med på alle klubbens treninger (også fredager/lørdager) og ved å delta på eksterne treninger med instruktører fra for eksempel WRN, eller andre klubber. I tillegg er det også en del barn som ønsker å delta på stevner.
Om hovedinstruktør mener det er riktig, KAN disse barna tildeles en ekstra stripe ved graderinger.

Vi ser også enkelte ganger at foreldre skaper unødig graderingspress for sine barn. Vi har stor forståelse for at enkelte ønsker sitt barn skal få et nytt belte, men vi ber om at man lar barna bruke den tiden som er nødvendig. Det å gå glipp av en gradering er ikke nødvendigvis en krise!